บริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ โดยสามารถให้ข้อสังเกตุจากปัญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชีและพร้อมให้  ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ท่านปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การตรวจสอบบัญชีประจำปี
  • การตรวจสอบภายใน
  • การตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • อื่น ๆ